20 çüýşe topary dik gap

Gysga düşündiriş:

20L bökdençsiz polat silindrler, OD219mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaz silindrli konteýner, pes iş güýji, ýönekeý işlemek we amatly daşamak bilen ösen zarýad beriş we birikdiriş enjamy bolan standart boýunça öndürilýär.Köp mukdarda çüýşeli gazly zawodlaryň we magdanlaryň gurluşyk meýdançalary üçin amatly.Häzirki wagtda kislorod silindrleri, azot silindrleri, argon silindrleri, geliý silindrleri, kömürturşy gazy silindrleri, garyşyk gaz silindrleri, wodorod silindrleri, CNG silindrleri, dik we keseligine iki görnüş bar, aýratynlyklary 6, 9, 12, 16, 20, 25 , 30, 40 çüýşe topary.
Köplenç ulanylýan spesifikasiýalar 9, 12, 15, 16, 20, 25 çüýşe toparlary we beýleki aýratynlyklar bolup, keseligine we dik nokatlara bölünýär.Mundan başga-da, ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda standartlaşdyrylan gaz silindrli gurnama enjamlaryny dizaýn edip we öndürip bileris.Gaz silindrini ýygnamak enjamy häzirki, amatly gaz gaplamak, daşamak, ulanmak çözgüdi.

 

 

 

Hyzmatlarymyz

 

Gaplamak we eltip bermek

 

Gaz silindrli konteýner, pes iş güýji, ýönekeý işlemek we amatly daşamak bilen ösen zarýad beriş we birikdiriş enjamy bolan standart boýunça öndürilýär.Zawodlaryň we känleriň köp mukdarda çüýşeli gazy bolan gurluşyk meýdançalary üçin amatly.Häzirki wagtda kislorod barsilindrler, azot silindrler, argonsilindrler, geliýsilindrler, kömürturşy gazysilindrler, garylan gazsilindrler, wodorodsilindrler, CNGsilindrler, dik we keseligine iki görnüş, aýratynlyklary 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 40 çüýşestoparys.

Köplenç ulanylýan aýratynlyklar 9, 12, 15, 16, 20, 25 çüýşestoparlar we beýleki aýratynlyklar we keseligine we dik nokatlara bölünýär.Mundan başga-da, ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda standartlaşdyrylan gaz silindrli gurnama enjamlaryny dizaýn edip we öndürip bileris.Gaz silindrini ýygnamak enjamy häzirki, amatly gaz gaplamak, daşamak, ulanmak çözgüdi.


  • Öňki:
  • Indiki: