Sorag-jogap

Zawodmy ýa-da diňe kompaniýa?

Biz zawod we her dürli gaz silindrlerini öndüriji.Biziň “YA” markamyz bar.

Näme üçin seni saýlap bileris?

1): Ygtybarly - biz hakyky kompaniýa, win-win-a bagyşlaýarys
2): Professional - önümleri islän zadyňyzy hödürleýäris
3): Önümçilik - biz zawod we sargydyňyzy düzüp bileris.

Eltip bermek bahasy nähili?

Zawodymyz Hytaýda esasy we möhüm eksport portlaryndan biri bolan ingingdao portunyň golaýynda.Şonuň üçin size bäsdeşlige ukyply ýük çykdajylaryny, hünärli ýük daşamagy we silindrler üçin mugt ýüklemegi teklip edip bileris.

Bahasy nähili?Has arzan edip bilersiňizmi?

Bahasy islegiňize baglydyr (görnüşi, ululygy, mukdary)
Isleýän zadyňyzyň doly beýanyny almak üçin jemleýji sitata.

Nusga wagty nähili?Töleg näme?

Müşderä gönükdirilen bolup bileris, şonuň üçin önümçilikden ozal ähli jikme-jiklikleri tassyklamaly.Töleg 30% öňünden we ýüklenmezden öň galyndy, T / T.