Gyzgyn satuw YA Lukmançylyk ulanmak üçin 40L üznüksiz polat silindr gaz silindrleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
WP150BAR TP 250BAR
Gelip çykan ýeri:
Şandong, Hytaý
Model belgisi:
WMA219-40-15
Material:
37Mn polat turba
Marka ady:
AA, ongongAn
Ulany:
Lukmançylyk gazy
Silindr standarty:
ISO9809-3
Suw kuwwaty:
15L
Iş basyşy:
150 bar
Synag basyşy:
250 bar
Daşarky diametri:
219mm / 232mm / 229mm
Diwar galyňlygy:
5.7mm / 5.0mm
Agramy (klapansyz):
48 KG ± 1KG
MOQ:
100 bölek
Ulanylyşy:
Senagat gazlaryny saklamak
Reňk:
Custöriteleşdirilen
Spesifikasiýa
element
bahasy
Basyş
Beýik
Gelip çykan ýeri
Hytaý
Şandong
Model belgisi
219-40-15
Material
Polat
Marka ady
YA markasy
Ulany
Kislorod
Haryt ady
Kislorod silindr
Suw kuwwaty
40L
Iş basyşy
150bar
Synag basyşy
250 bar
Reňk
Müşderiniň talaby
Agram
48kg
Daşarky diametri
219mm
Diwar galyňlygy
5.7mm
Boý
1315mm
Orta doldurmak
Howa
Önümiň beýany

Spreý sözleri

Görkezilen ululygy we reňki bolan sanlar we harplar düzülip bilner.

Çüýşäniň bedeniniň reňki hem müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip we sepilip bilner

Klapan

Ony umumy klapanlar ýaly müşderiniň talaplaryna laýyklykda kesgitlenen klapanlar bilen çalşyp bolarQF-2 、 QF-2A 、 QF-30A 、 PX-32A.Dürli ýurtlarda köplenç ulanylýan klapanlar QF-6A ýaly kabul edilýärGA CGA540 / 580、 QF-7D.

Arassa halta gaplamakdaşaýarka çüýşe jesetleriniň çaknyşmagy netijesinde ýüze çykýan daşky zeperlerden gaça durup biler.
Kompaniýanyň tertibi
“Shandong Yong'an” ýörite enjamlar kärhanasy, gaz silindrlerini öndürmekde ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Bu, “Shandong Yong'an Heli” polat silindr kärhanasy tarapyndan maýa goýlan we gurlan kömekçi kompaniýa bolup, şäher we etrap derejesindäki esasy kärhanalara tabyn.

Kompaniýa, Şandong welaýatynyň Linyi şäheriniň Hedong etrabynyň senagat seýilgähinde ýerleşýär, meýdany 200 mu-dan gowrak meýdany, 5600 inedördül metr gurluşyk meýdany we 800-den gowrak işgäri, şol sanda 80-den gowrak in engineeringener we fiziki işgärler, fiziki we himiki synag, weýran ediji synag, material derňewi mehaniki emläk synagy we synag we beýleki hünärmen tehnolog bilen.

Kompaniýa bökdençsiz polat silindr, kebşirleýji silindr we ot silindriniň önümçilik kärine eýe, bu kompaniýa esasan “Şandong ongong'an (YA)” markasy bilen meşgullanýar.Önümleri GB / T5099, GB5842, GB5100, ISO9809-1 ISO9809-3 we ş.m. hil şahadatnamasyndan geçdi we TUV we TPED halkara abraýly guramalary, alty LPG silindr önümçilik liniýasy, 100-den gowrak toplum önümçilik enjamlaryny, fiziki we himiki derňew, gözden geçirmek, synag we enjamyň dürli synaglary üçin gural doly.

Sorag-jogap
1. biz kim?
Biz Hytaýyň Şandong şäherinde ýerleşýäris, 2013-nji ýyldan başlap içerki bazara (40.00%), Günorta-Gündogar Aziýa (13.00%), Günorta Amerika (10.00%), Günorta Aziýa (8.00%), Demirgazyk Amerika (6.00%), Afrika satýarys (5.00%), Orta Gündogar (5.00%), Gündogar Aziýa (3.00%), Gündogar Europeewropa (2.00%), Günbatar Europeewropa (2.00%), Merkezi Amerika (2.00%), Demirgazyk Europeewropa (2.00%), Günorta Europeewropa ( 2.00%).Ofisimizde jemi 301-500 adam bar.2. hilini nädip kepillendirip bileris?
Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;
Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;3. bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
Düşnüksiz polat silindr, kislorod çüýşesi, suwuk gaz silindri, asetilen silindr, kebşirlenen gaz silindri, gaz silindrleri4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
null5. haýsy hyzmatlary berip bileris?
Kabul edilen gowşuryş şertleri: null ;
Kabul edilen töleg walýutasy: null;
Kabul edilen töleg görnüşi: null;
Geplenýän dil: null


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary